Gebelikte Sistemik Hastalıklar

 • Obezite
 • Kalp damar sistemi hastalıkları
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Üriner sistem hastalıkları
 • Tromboembolik bozukluklar
 • Sindirim sistemi hastalıkları
 • Hematolojik hastalıklar
 • Bağ dokusu hastalıkları
 • Nörolojik hastalıklar
 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Dermatolojik hastalıklar
 • Neoplastik hastalıklar
 • Enfeksiyöz hastalıklar
 • Kronik hipertansiyon
 • Diyabet
 • Endokrin sistem hastalıkları

Op. Dr. Sibel KAYA
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı